Qualitat

Garantia de qualitat


Hem establert els següents procediments i mesures de control per garantir la qualitat
1. Disposem de procediments per a la identificació i seguiment dels lots de totes les matèries primeres, embalatges i productes acabats.
2. Disposem de procediments per identificar, separar i desfer-se de qualsevol material d’embalatge de matèries primeres no confirmants i productes acabats.
3. Disposem de programes sobre l'emmagatzematge i el lliurament del producte i l'enviament.
4. Disposem de procediments per garantir que les etapes del procés es controlen i compleixen els requisits del producte.
5. Disposem d'un programa de sensibilització de qualitat.
6. Disposem d'un programa de control de plagues.
7. Disposem de programa de sanejament, procediment de neteja i pràctica.
8. Tenim el procediment de retirada de productes.